Opinie o biurach rachunkowych

Opinie

Gwarancje ubezpieczeniowe są coraz chętniej wykorzystywane przez przedsiębiorców. Choć w teorii ich zadaniem jest zabezpieczenie interesów wierzyciela w przypadku, gdy....

finanse, pieniądz, przedsiębiorstwa

O czym należy pamiętać decydując się na gwarancje

2017-11-28 | Joanna

Gwarancje ubezpieczeniowe są coraz chętniej wykorzystywane przez przedsiębiorców. Choć w teorii ich zadaniem jest zabezpieczenie interesów wierzyciela w przypadku, gdy beneficjent nie wywiąże się z określonych zadań zawartych w umowie, to w Polsce stosuje się je głównie w przypadku inwestorów, którzy zawierając umowę gwarancji ubezpieczeniowych zabezpieczają inwestycję na wypadek zajścia określonego w gwarancji zdarzenia losowego. 

Podstawowe różnice między gwarancją a ubezpieczeniem
Zawierając umowę gwarancji ubezpieczeniowej należy pamiętać, że ubezpieczyciel wypłaci jedynie określoną w umowie sumę, natomiast nie jest odpowiedzialny za finansową likwidację szkody. Zobowiązanie ubezpieczyciela ma charakter nieodwołalny oraz bezwarunkowy. 

Gwarancje ubezpieczeniowe wystawiane są na określony czas, który zależy od rodzaju gwarancji. Na najkrótszy czas wystawiana jest gwarancja wadium (do 12 miesięcy), w przypadku gwarancji należytego wykonania umowy czy usunięcia wad i usterek ten czas jest wydłużony do 60 miesięcy, zaś 72 miesiące ważna jest gwarancja łączona należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad. Wystawienie gwarancji ubezpieczeniowej wiąże się z koniecznością dokonania analizy firmy, zatem przy pierwszej gwarancji na jej wystawienie należy zaplanować co najmniej 7 dni, przy kolejnych ten okres może być skrócony do nawet 2 dni. 

Składka z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej jest opłacana zawsze jednorazowo. W przypadku przetargów wadium może być wnoszone w postaci gwarancji ubezpieczeniowych. Wynika to bezpośrednio z ustawy Prawo zamówień publicznych. Pozytywna weryfikacja firmy przez gwaranta nie oznacza jednak, że beneficjent otrzyma na pewno środki z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej.

Powiązane tagi: